MeniuAugalai pionieriaiParodos ir renginiaiLankytojams

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis VšĮ „Ars futuri“ prodiusuojamos modernaus meno erdvės „Nemuno7“ (toliau – Prodiuseris) teikiamomis paslaugomis.

Prodiuseris gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl Jūsų asmens duomenys renkami, kaip jie naudojami.

1.2. Prodiuseris – VšĮ „Ars futuri“
Juridinio asmens kodas 305271510
Adresas: Šv. Gertrūdos 51-23 LT-44283 Kaunas
El. paštas: info@nemuno7.lt

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Naujienlaiškis
Internetinėje svetainėje www.nemuno7.lt galite rasti Naujienlaiškio prenumeratos skiltį. Jei norėsite gauti naujienlaiškius, šioje skiltyje galėsite įvesti savo elektroninio pašto adresą.

Lankytojo asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas tiesioginės rinkodaros tikslu yra Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškius.

2.2. Renginiai, nuoma
Registruojantis į renginius, edukacines veiklas arba juos organizuojant, nuomojant Nemuno7 patalpas, Prodiuseris iš lankytojų arba nuomininkų gali prašyti pateikti savo vardus, pavardes, pageidaujamas datas ir laiką, dalyvių skaičius, elektroninio pašto adresus, adresus, telefono numerius. Nuomos atveju renkami šie duomenys: renginio pavadinimas, renginio tipas, renginio scenarijus, informacija apie užsakovą, renginio trukmė, renginio pasiruošimui ir sutvarkymui po renginio reikalingas valandų skaičius, naudojama technika, kontaktai.

Jūsų asmens duomenis bus tvarkomi Prodiuserio administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, Prodiuserio valdomo turto apsaugos tikslu. Renginių atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o Prodiuserio valdomų patalpų nuomos atveju – nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Nuomos sutarties atveju, duomenys saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių atveju – 1 metus.

2.3. Vaizdo stebėjimas
Vaizdo stebėjimas Nemuno7 patalpose ir prieigose Prodiuserio vykdomas siekiant užtikrinti Prodiuserio valdomo turto saugumą, Prodiuserio darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjektų, patenkančių į stebėjimo lauką, interesai nėra svarbesni.

Vaizdas stebimas žemkasėje teritorijoje (ant denio).

Vaizdo stebėjimas nėra vykdomas Prodiuserio valdomų patalpų dalyse, kuriose pagrįstai tikimasi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualete).

Prodiuseris užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Prodiuserio įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į Prodiuserio valdomas patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

Jūsų asmens duomenys yra saugojami 14 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

2.4. Filmavimas ir fotografavimas renginių metu
Filmavimas ir fotografavimas yra vykdomas Prodiuserio pristatymams, reklamos bei administravimo tikslams.

Asmens duomenų (vaizdo įrašų ar nuotraukų), surinktų renginių ar parodų metu, valdytojas yra Prodiuseris, kuris vaizdo įrašus gali perduoti tretiesiems asmenims, kurie organizuoja renginį ir vykdo reklamą, rengia prezentacinę medžiagą. Tokiais asmenimis gali būti reklaminės medžiagos kūrėjai ir platintojai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir internetinės svetainės administravimo paslaugų teikėjai ir pan.

Renginio metu padaryti vaizdo įrašai ir (ar) nuotraukos bei jų ištraukos gali būti viešinami bei transliuojami gyvai Nemuno7 Facebook, Instagram paskyrose, internetiniame puslapyje, taip pat kitose reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Renginių metu nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis mūsų teisėtu interesu fiksuoti Prodiuserio valdomose patalpose vykstančius renginius ir šią medžiagą naudoti prezentaciniams, reklamos bei administravimo tikslams.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi 5 metus nuo jų padarymo momento.

2.5. Duomenų saugojimo terminas
Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis (el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo. Bet kada galėsite atsisakyti naujienlaiškių paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį rasite kiekvieno mūsų siunčiamo naujienlaiškio apačioje. Taip pat su prašymu atisakyti naujienlaiškio galite kreiptis el. paštu info@nemuno7.lt

Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

2.6. Duomenų perdavimas
Jūsų asmens duomenų valdytojas bus VšĮ Ars futuri (Šv. Gertrūdos 51-23 LT-44283 Kaunas). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Prodiuserio partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų lankytojų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

2.7. Duomenų apsauga
Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2.8. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
1) prašyti, kad Prodiuseris leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
4) teisę atšaukti sutikimą;
5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Prodiuserį šiais kontaktais:
el. pašto adresas: info@nemuno7.lt

2.9. Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 sausio 14 d. Naujausią Privatumo politikos versija skelbiama www.nemuno7.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Lankymas Aplankykite
Laukiam Jūsų nuo gegužės 18 d.

Naujienlaiškis

Kaunas 2022
Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.nemuno7.lt svetainėje yra naudojami slapukai. Jeigu nepageidaujate naudotis atitinkamų slapukų funkcijomis, tuomet paspauskite "Uždaryti". Slapukų politika (1.8.2)
×