MeniuAugalai pionieriaiParodos ir renginiaiLankytojams

Lankytojų taisyklės

Žemkasės „Nemuno7“ lankytojų taisyklės

 1. Lankymasis žemkasėje galimas tik „Nemuno7“ darbo valandomis
 2. Lankytojams rekomenduojama dėvėti patogią, neslidžią avalynę neaukštu kulnu.
 3. Tėvai, globėjai, grupės vadovai ar lydintys asmenys atsako už vaikų, moksleivių elgesį ir saugumą lankymosi žemkasėje „Nemuno7“ metu.
 4. Lankytojas privalo:
  4.1. žemkasės teritorijoje ir renginiuose laikytis drausmės, elgtis saugiai, nekelti grėsmės sau ir kitiems lankytojams, jų turtui ir aplinkai;
  4.2. rūpintis savo ir lydimų asmenų sveikatos ir turto saugumu.
  4.3. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, galiojančių žemkasės lankymo metu.
 5. Į žemkasę neįleidžiami nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų apsvaigę lankytojai.
 6. Žemkasėje draudžiama:
  6.1. vaikščioti denio kraštais, svertis už apsauginių denio grandinių;
  6.2. liesti augalus rankomis (kai kurie jų nuodingi!);
  6.3. įsinešti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas ir (arba) juos vartoti būnant žemkasėje;
  6.4. rūkyti;
  6.5. šiukšlinti;
  6.6. laužyti ir gadinti žemkasės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį bei kitų lankytojų turtą;
  6.7. įsinešti ginklus, aštrius arba pavojingus daiktus, kurie galėtų kelti grėsmę lankytojų, žemkasės darbuotojų sveikatai ir (arba) eksponatams, žemkasės inventoriui;
  6.8. filmuoti ir (arba) fotografuoti komerciniais tikslais be atskiro susitarimo;
  6.9. pažeidinėti viešąją tvarką.
 7. Lankytojas, patekdamas ant laivo, sutinka su žemkasės „Nemuno7“ lankytojų taisyklėmis.
 8. Žemkasės „Nemuno7“ Prodiuseris neatsako už patirtą žalą lankytojui arba tretiesiems asmenims, jeigu lankytojas nesilaikė Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ar šių taisyklių reikalavimų.
 9. Prodiuseris turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka reikalauti atlyginti žalą, kilusią dėl taisyklių nuostatų nesilaikymo.
 10. Žemkasės darbuotojai turi teisę paprašyti lankytojų palikti žemkasės teritoriją, jei jie nesilaiko taisyklių reikalavimų. Pinigai už bilietą į galeriją tokiais atvejais nėra grąžinami.
 11. Lankytojai, nesilaikantys nurodytų Taisyklių, už įvykusius nelaimingus atsitikimus, savo ar aplinkinių sveikatos sutrikimus ir/ar gyvybės praradimą atsako patys.
Lankymas Aplankykite
Laukiam Jūsų nuo gegužės 18 d.

Naujienlaiškis

Kaunas 2022
Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.nemuno7.lt svetainėje yra naudojami slapukai. Jeigu nepageidaujate naudotis atitinkamų slapukų funkcijomis, tuomet paspauskite "Uždaryti". Slapukų politika (1.8.2)
×